Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,3 °C
Medelvind WSW 8,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Likabehandlingsplan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Häggvallskolan har en likabehandlingsplan och Fridas hages skola, förskoleklass och fritidshem har en likabehandlingsplan. I planerna finns de åtgärder beskrivna som planeras att påbörjas eller genomföras. Planerna  är anpassade till den egna verksamheten och följs årligen upp och utvärderas.

Likabehandlingsplan Fridas Hage

Sidan senast uppdaterad 2018-12-13 11.29
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se