Kultur

Störst text
Stor text
Normalstorlek


Skolan vill öka elevernas måluppfyllelse genom att arbeta med de estetiska lärprocesserna i alla ämnen. Alla elever på Fridas Hage ska få möjlighet att uppleva kulturen och att själva vara kulturutövare.

Förutom att vi inspireras av Kulturträdet så har vi också ett nära samarbete med Kulturskolan och Nordiska Akvarellmuséet i Skärhamn.

På skolan finns ett kulturråd i vilket ingår elevrepresentanter från samtliga klasser, kultursamordnare och skolans egen lärarbibliotekarie.

Sökandet av nya projektpengar är eleverna aktiva och kommer med förslag till innehåll.


Sidan senast uppdaterad 2019-02-05 15.11
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se