Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind W 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Frånvaroanmälan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Frånvaroanmälan för alla förskolor, skolor och fritids

 

Sms:a elevens personnummer till:

0769-44 60 08

 

Gäller alla – oavsett skolform/omsorg

För att anmäla frånvaro (tex sjuk) - Det enda som behöver skrivas i meddelandet är barnets personnummer samt ev vilken tid det gäller (del av dag).

Man kan välja att anmäla frånvaro för heldag eller del av dag.

  • Anmälan kan ske tidigast kl 00:00 samma dag samt senast kl 8.30. Vid anmälan senare – kontakta skolan/förskolan. Gäller det förskola eller fritids kan du även skicka ett INFO-meddelande. Se nedan
  • Det går endast att anmäla frånvaro för innevarande dag
  • Vid frånvaro i flera dagar - Gör en ny anmälan varje dag eller anmäl via Skol- och barnomsorgswebben (gäller endast skolbarn)
  • Bekräftelse på registrerad frånvaro skickas till båda vårdnadshavarna om korrekta telefonnummer finns registrerat i systemet.

Heldag

Endast personnummer (ÅÅMMDD-NNNN), (ÅÅÅÅMMDD-NNNN). Båda fungerar även utan bindestreck. Notera att siffrorna i så fall måste stå i en följd. Inte med något mellanslag mellan.

Se exempel nedan:

010523-1234 eller 0105231234

20010523-1234 eller 200105231234

Del av dag

Personnummer som ovan med tillägget TTMM-TTMM (från-till). Tre olika format är möjliga:

(20)010523-1234 1000-1200

(20)010523-1234 10.00-12.00

(20)010523-1234 10:00-12:00

 

Ytterligare sms-tjänster för dig med barn inom barnomsorg och fritids

För dig med barn inom förskolan och/eller fritids finns även möjlighet att anmäla ledighet samt skicka meddelanden till din förskola/fritidsavdelning via sms. Frånvaro och ledighetsanmälan/meddelanden hamnar direkt in i Skol- och barnomsorgswebben och berörd personal kan då se den där omgående.

En förutsättning för att tjänsten ska fungera är att det mobilnummer som sms:et skickas från finns registrerat på Dig i förvaltningens system. Detta kontrollerar/ändrar du enklast själv genom att klicka på ”Min profil” längst ner till vänster i Skol- och barnomsorgswebben.

Allt som är avvikande från registrerat schema ska meddelas via sms INFO, enligt beskrivning längre ner i dokumentet.

Nedan hittar du information om hur sms-tjänsterna fungerar.

Även dessa sms skickas till 0769-446008, oavsett skolform, och meddelandetyp.


Anmäla ledighet (endast förskola och fritids)

För barn på fritids gäller anmälan om ledighet enbart under den tid Ditt barn är på fritids och berör alltså inte skolans tider. För ledighet under skoltid krävs fortfarande att en ledighetsansökan lämnas in till skolan.

För att anmäla ledighet – Inled sms:et med LEDIG följt av ditt barns personnummer (enligt samma princip som för frånvaro) samt datum ledigheten gäller. Ingen övrig text kan skrivas här. Skicka i så fall ett separat INFO-meddelande.

Se exempel:

Hel dag/dagar:

LEDIG (20)010523-1234 161001 (datum en heldag)

LEDIG (20)010523-1234 161001-161007 (datum hela dagar under en tidsperiod)

Del av dag:

LEDIG 010523-1234 161001 (datum) 1000-1200 (tid till och från)

Skicka textmeddelande (endast förskola och fritids)

För att skicka textmeddelande - Inled sms:et med INFO följt av ditt barns personnummer (enligt samma princip som för frånvaro). Därefter själva meddelandet du vill skicka.

OBS - Meddelanden skickade efter kl 18.30 registreras på nästkommande dag. Se exempel:


INFO (20)010523-1234 Hej! Idag kommer Lisa kl 10 istället för kl 7.30

Sidan senast uppdaterad 2019-05-27 12.50
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se