Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,7 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Fritidshem 6–12 år

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Verksamheten är till för barn från det år de fyller sex till och med årskurs 6 i grundskolan. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare ska förvärvsarbeta, studera eller vara arbetssökande. Fritidshemmen är också till för de barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling. Barnet vistas i fritidshemmet under den skolfria tiden samt under lovdagar. Plats i fritidshem erbjuds på den skolenhet som eleven går i skolan.

Schema för vistelsetid

Närvaroschema läggs in på skol- och barnomsorgswebben. Vid förändring av vistelsetiden ändrar du detta på skol- och barnomsorgswebben och meddelar fritidspersonalen.

Fritidshem under skollov

Barn som i vanliga fall inte har någon plats på fritidshemmet, men till följd av föräldrarnas förvärvsarbete eller studier behöver omsorg under lov, kan ansöka om plats i fritidshem. Ansökan om plats ska göras senast en månad för skollov. Ansvarig rektor ger besked senast två veckor före aktuellt lov om plats kan erbjudas eller inte. Ansökan är bindande om plats erbjudits. Avgiften för lovfritids är 100 kronor per dag och tas ut oavsett om platsen används eller inte.

Sommaröppen verksamhet

Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem har begränsade öppettider under sommaren. Förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem på hela Tjörn samordnar verksamheten veckorna 28-31 eftersom antalet barn då är lägre. Under den perioden kan det alltså hända att ditt barn får gå i en annan förskola eller på en annan enhet än den vanliga.

Öppettider

Fritidshem erbjuds helgfri måndag–fredag kl 06.30–18.30.

Sidan senast uppdaterad 2018-08-31 15.47
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se