Myggenäs förskola

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Myggenäs förskolas målbild är att lämna ifrån sig trygga och harmoniska barn, väl rustade för framtiden!

Myggenäs förskola är en del av barnens livslånga lärande. På förskolan arbetar engagerade, närvarande pedagoger som tar till vara på barnens intressen och stimulerar lusten att lära. På förskolan har vi ett positivt och öppet klimat där alla blir sedda och lyssnade på, barn som vuxna.

Förskolan använder leken samt mindre lärgrupper som verktyg i lärandet. Arbetet synliggörs genom dokumentation och reflektion tillsammans med barnen. Allt arbete utgår från de mål och riktlinjer som finns i skollagen och i förskolans läroplan.

Myggenäs förskola består av två enheter:

  • Myggenäs förskola, Antilopvägen med fem avdelningar
  • Skogsgläntan vid Myggenäs skola med fyra avdelningar.
Sidan senast uppdaterad 2019-02-05 10.49

Adress

Antilopvägen 1
471 60 Myggenäs

Barnomsorgsfrågor

Kontaktuppgifter

Nyckelpigan
0304-60 18 21

Biet
0304-60 18 22

Humlan
0304-60 18 23

Myran
0304-60 18 24

Trollsländan
0304-60 18 28

Tallen
0304-60 18 83

Granen
0304-60 12 62

Koltrasten
0304-60 18 81

Blåmesen
0304-60 18 82

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se