Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,1 °C
Medelvind NE 2,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Förskolor 1–5 år

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Våra förskolor bedriver pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. Föräldrar eller vårdnadshavare ska förvärvsarbeta, studera, vara arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (det vill säga vara föräldraledig för vård av annat barn 15 timmar per vecka). Förskolan är också till för barn som behöver extra stöd i sin utveckling.

Schema för vistelsetid

Närvaroschema ska läggas in i Skol- och barnomsorgswebben (se länk till höger). Eventuell förändring av vistelsetiden ska också göras på barnomsorgswebben. Meddela också ändringar till förskole- och /eller fritidshemspersonal eller dagbarnvårdare. Förändrat behov av vistelsetid ska meddelas en månad i förväg om det är möjligt.

Glöm inte kontaktinformationen

När barnet börjar inskolningen i förskoleverksamheten ska kontaktinformation lämnas om barnet.

Sommaröppen verksamhet

Under sommaren är det färre barn som går i förskola. Därför samordnar förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem på hela Tjörn verksamheten veckorna 28-31.

Under denna period kan det hända att ditt barn får gå i en annan förskola eller på en annan enhet än den ordinarie.

Öppettider

Förskolorna har öppet helgfri måndag till fredag kl 06.30–18.00, utom Tångeröds förskola som har öppet kl 06.00–18.30.

Sidan senast uppdaterad 2019-04-25 11.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se