Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,1 °C
Medelvind NE 2,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Att laga en vattenläcka

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Vattenläcka

Vi vill såklart alla ha rent vatten i kranarna hela tiden. Men någon gång ibland händer det att rörledningar spricker och måste lagas. Så här går det till och så får du information.

Det finns flera orsaker till att rör spricker. De vanligaste orsakerna är när det kommit mycket regn, när det är väldigt torrt i marken eller när tjälen går ur jorden. Det kan också bero på att ledningarna är gamla och sköra.

Hur upptäcks en läcka?

Oftast är det privatpersoner som hör av sig för att de sett att det kommer upp vatten ur marken eller är dåligt tryck i kranen. Ibland kan driftteknikern på vattenverket upptäcka att det läcker någonstans genom att till exempel nivån minskar snabbt i något vattentorn.

Första informationen

I det här läget får du information att det finns en läcka och att du får mer information så snart vi vet mer. Under tiden prioriterar VA-avdelningen att hitta läckan och har ingen möjlighet att ta emot telefonsamtal. Hur informationen går till beror på hur många hushåll som är drabbade. Är det några få hushåll kan det bli dörrknackning eller en lapp i brevlådan. Är det många som drabbas, går det ut information på kommunens hemsida (i synnerhet www.tjorn.se/driftinformationlänk till annan webbplats) och/eller Facebook/Twitter.

Hitta läckan

VA-teknikerna letar efter läckan på olika sätt. De kanske kan se om det kommer upp vatten någonstans eller kan se på vattenmätare i brunnarna om något flöde är ovanligt högt. De kan också lyssna – med en lyssnarstav kan de höra en vattenläcka på långt håll genom att lyssna mot servisventiler eller brandposter. Flera arbetslag är ute samtidigt och letar tills läckan hittats. När läckan hittats kan det aktuella området avgränsas och ventiler stängas av runtom.

Nu går kommunen ut med mer information och berättar vilka områden som drabbats och eventuellt var det finns vatten att hämta.

Andra ledningar i vägen

Det kan också ligga elkablar, kopparledningar och fiberledningar i marken. För att vara säkra på att de inte grävs av i samband med vattenläckan, måste tekniker från elbolag etcetera komma till platsen och märka ut ledningarna. Innan detta är gjort får inte kommunens VA-tekniker börja gräva.

När ledningen är hel igen måste den spolas ren innan ventiler öppnas och abonnenterna får tillbaka sitt vatten.

Bra att veta

I samband med arbeten eller andra störningar på ledningarna kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. Det kan också bli mjölkaktigt vilket beror på att luft kommit in i ledningarna.

Låt vattnet rinna en stund så försvinner missfärgningen. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt. Och vänta med att tvätta vittvätt!

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-15 09.23
Puff Driftinformation
Facebook/Twitter Facebook - Tjörns kommun Twitter - Tjörns kommun
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se