Tjörns kommuns logotype
Temperatur 8,4 °C
Medelvind W 5,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Våga knacka på! Eller ring polisen!

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Om du blev misshandlad i ditt hem och en granne råkade höra vad som pågick, skulle du vilja att grannen ingrep då? Nu kan du bli den där grannen som visar ”huskurage” och ingriper!

Den 1 november startade Huskurage på Tjörn. Det är Tjörns kommun, Tjörns Bostads AB och Polisen som går ihop för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Huskurage betyder att du som är granne ska våga göra något när du misstänker att någon är i fara i sitt hem.

– Om de som bor i ett område vet att grannarna slår larm vid misstänkta situationer, kanske det avhåller dem från att begå brott. På så vis kan Huskurage också vara förebyggande, precis som Båtsamverkan och Grannsamverkan fungerar i dag, säger Ulf Darrell, kommunpolis på Tjörn.

#metoo

Kampanjen #metoo visar att relationsvåld, sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor är högaktuella frågor.

– Metoo-kampanjen visar tydligt att kvinnor blir utsatta för mycket brott. Misshandel är en del av det. Om Huskurage kan hjälpa bara en person så är det värt en extra satsning, säger Ulf Darrell, kommunpolis på Tjörn.

Hur fungerar Huskurage?

Precis som Grannsamverkan och Båtsamverkan bygger på att du som medborgare själv ska vara uppmärksam på om något misstänkt händer, fungerar Huskurage likadant. I stället för att tänka ”var och en får sköta sitt” handlar det om att våga agera när det behövs!

Skulle du som granne hamna i en situation där du misstänker att din granne far illa – här är några tips på hur du kan agera:

  • Knacka på hos grannen och fråga hur det står till.
  • Om det behövs – hämta hjälp av andra grannar.
  • Ring alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  • Om din oro gäller barn – kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.
Sidan senast uppdaterad: 2017-11-13 13.58

Mer information

Viktiga telefonnummer

112 för att larma polisen

114 14 för att tipsa polisen

Orosanmälan barn, socialtjänsten Tjörn 0304-60 19 99

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se