Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,0 °C
Medelvind NE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Två år med Tjörnmodellen för integration

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Diana fick ett instegsjobb i Tjörns kommun

Sedan hösten 2015 har en Tjörnmodell för flyktingmottagande utvecklats. Den bygger på samarbete.

Integrationsenheten i kommunen samordnar arbetet med allt från bostäder till samverkan med frivilligorganisationer, arbetsförmedlingen och skolor.

Två år har gått sedan världen, Sverige och Tjörn fick se den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget. Ungefär 400 personer kom till Tjörn då. En del blev kvar, andra flyttade vidare. Sedan dess har situationen ändrats. Den nya bosättningslagen har inneburit ett åtagande för Tjörn att under 2016 ta emot 53 nyanlända och i år 38. Flera ensamkommande har fyllt 18 och i samband med att staten har sänkt ersättningen till kommunerna har flera HVB-boenden stängt.

I dag bor cirka 200 nyanlända på Tjörn. Ungefär lika många bor på Tjörnbro park, där kommuner som Göteborg, Partille, Härryda och Mölndal har köpt platser. För de boende där, ansvarar Tjörns kommun för förskola/skola för barnen. Migrationsverket har inte längre några platser på Tjörnbro park.

Kommunen och frivilligorganisationerna

Kommunens integrationsenhet har sedan starten 2015 ett väl fungerande samarbete med frivilligorganisationerna (till exempel Röda korset, Svenska kyrkan, studieförbunden). De träffas regelbundet för att titta på vilka behov som finns för tillfället och hur respektive organisation kan hjälpa till på bästa sätt. Några exempel på sådana samarbeten är integrationscentret (se nedan), kvinnogruppen, språkcafét och mat & prat. Ett projekt som nyss startat är Svenska kyrkans Kontaktpoolen, som hjälper nyanlända att övningsköra för körkort.

Vägen till första jobbet

Det är Arbetsförmedlingen som håller i etableringsfasen i samarbete med Tjörns kommun och olika arbetsgivare. Under två år studerar den nyanlände svenska och matchas med tänkbara traineejobb eller instegsjobb.

Idag är 73 nya Tjörnbor i etableringsfasen. Några har skaffat jobb på egen hand på deltid och studerar svenska resten av tiden. Några är med i kommunens egen satsning på vårdpersonal eller barnskötare. De som inte har någon praktik eller till exempel instegsjobb, studerar svenska på heltid.

Tjörns kommun och de kommunala bolagen har som arbetsgivare haft flera instegsjobbare med lyckat resultat. Några kommer att få fortsatt anställning.

De flesta nyanlända i etableringsfasen är i åldern 25–44 år, vilket ger stora möjligheter att investera i kommande arbetskraft och för Tjörn att få framtida skattebetalare. Det är få av de arbetslösa nyanlända som närmar sig pensionsåldern.

Integrationscenter i Skärhamn

Integrationscentret är en mötesplats för nya och gamla Tjörnbor som bedrivs i samverkan mellan kommunen och frivilligorganisationerna Röda Korset, Svenska kyrkan och ABF. Här kan nyanlända få hjälp i kontakter med myndigheter, fylla i blanketter, svenskläxan eller annat.

Kvinnogruppen

Kvinnogruppen är en mötesplats för kvinnor på Tjörn, nyanlända och etablerade.

Tubbetisdagar

I höst får sommarens succékvällar i Tubberöd, Skärhamn, en fortsättning för barn, ungdomar och vuxna som vill slöjda tillsammans.

Till dig som är arbetsgivare

Är du arbetsgivare och är nyfiken på vilka anställningsformer som finns – kom till träffen för företagare och nyanlända i Stenungsunds Arena den 8 december. Där kan du också träffa Tjörns nya flyktingguide Randi Hawrami. Du kan också kontakta Randi på 0304-601417.


Sidan senast uppdaterad: 2017-10-30 17.04
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se