Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,6 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörn, Stenungsund och Orust arbetar vidare med infrastrukturen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Buss

Den 13 juni träffades företagare, kommunala tjänstepersoner och politiker i STO-kommunerna för att diskutera infrastrukturen i regionen.

Det var ett möte som handlade om den gemensamma satsningen Nordvästsvenska initiativet.

Regionens tidsplaner presenterades

Inbjudna var bland andra Västra Götalandsregionens representanter Max Falk och Ulrika Bokeberg som är tjänstepersoner inom infrastrukturutveckling. De redogjorde för de nationella och regionala planerna samt tidpunkter för dessa.

Samtliga deltagare var eniga om att vi kommit långt i våra ambitioner att arbeta för de tre prioriterade områdena i Nordvästsvenska initiativet som de är:

 • förbättring av väg 160
 • överfarten Orust, Stenungsund samt
 • södra Bohusbanan

Sammanfattning av mötet

 • Samhällsekonomisk analys klar under hösten för en eventuell ny broförbindelse.
 • Remissvar 6 oktober för regional plan.
 • Synpunkter och argument till nationell plan lämnas i augusti 2017.
 • Regeringsbeslut mars/april 2018.
 • Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Södra Bohusbanan, beslutad enligt nationell plan.
 • Möjlighet att det under 2025 blir byggstart för väg 160.
 • Resecentrum Stenungsund förväntas stå klart 2021.
 • Nösnässtudie/Hallerna klar i höst – avlastning för väg 160.
 • 40 min Uddevalla-Stenungsund-Göteborg, där kvartstrafik önskas – en förutsättning för detta är dubbelspår på samma sträcka.
 • Arbetet i kommunalförbunden är oerhört viktigt för fortsatt framgång.

Näringsliv och kommuner tillsammans

Representanterna från näringslivet som fanns på plats underströk vikten av att näringslivet engagerar sig tillsammans med kommunerna i dessa frågor, för att få en ökad styrka.

Finansiering via bland annat vägavgifter som alternativ för att finansiera vissa infrastruktursatsningar diskuterates. Detta är en lösning som används på andra platser i landet.

Efter mötet kan vi konstatera att det finns ett starkt engagemang från alla parter för att säkra tillväxten för både befolkning och näringsliv i STO-regionen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-19 10.21
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se