Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,6 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörns skolstruktur ses över

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Gymnasium

På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunchefen inlett en utredning av Tjörns skolstruktur.

Förstudien ska vara klar innan årets slut och slutrapporten presenteras i juni 2018. Berörda nämnder och styrelser ska i förstudien ge underlag till ett inriktningsbeslut för lokaler och struktur i skolorna på Tjörn.

Utredningen innehåller två delar:

  • En investeringsplan för upprustning och modernisering av samtliga grundskolor på Tjörn för bästa möjliga utnyttjande av lokalerna.
  • En jämförelse mellan tre olika skolalternativ – ny samlad skola vid Häggvallskolan och Fridas hage, upprustning och utbyggnad av Bleketskolan eller en ny skola på annan plats.

Tjörn har en situation där flera nya detaljplaner tas fram och skollokaler är en del av detaljplanen. Befolkningsprognosen har överträffat förväntningarna och ökningen av antalet barn är stor. Det har också kommit nya krav och reformer som påverkar skolan.

Utredningen ska ge politikerna ett underlag för att beslut om modernisering av skolstrukturen på Tjörn. Därför behövs ett samlat grepp om hela lokal- och strukturfrågan avseende skola och barnomsorg kopplat till behovet av framtida lokaler med stöd av redan genomförda utredningar.

Kontaktperson och information

Martin Johansen
Kommunstyrelsens ordförande
0304-60 10 51
martin.johansen@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-27 11.42
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se