Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind W 5,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörns service till företagen förbättras mest i regionen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Utdelning av Årets klättrare 2016

Tjörn blev Årets klättrare 2016. Det ger en fjärdeplats i regionen och plats 55 i landet, en klättring med hela 134 placeringar.

Närmare 3 000 företag i Göteborgsregionen har gett sina synpunkter på kommunernas service till näringslivet i den senaste Öppna jämförelser: företagsklimat.

Göteborgsregionens samlade NKI-index på 68 ligger två enheter under riksgenomsnittets 70. Godkänt NKI är mellan 62 och 69.

  • Ale 74
  • Stenungsund 74
  • Mölndal 73
  • Tjörn 72
  • Göteborgs kommun 69

Tjörn Årets klättrare 2016

Störst förbättring sedan förra mätningen står Tjörn för med en ökning på 12 enheter till 72. Med den poängen placerar sig Tjörn på plats 55 i Sverige, en ökning med 134 placeringar.

För området Bygglov klättrar Tjörn 21 placeringar och får 61 poäng. Högst poäng får Tjörn inom området Livsmedelstillsyn med hela 80 poäng.

— Det är oerhört roligt att se att det förbättringsarbete som inleddes 2015, nu har gett resultat, säger Anna Aldegren, näringslivsstrateg, Tjörns kommun. Ett gott företagsklimat är en viktig grundsten för en småföretagarkommun som Tjörn, därför är det viktigt att se detta som ett steg på vägen och inte målet. Vi måste varje dag arbeta för att skapa förutsättningar för företagen att kunna växa och utvecklas!

Undersökningen mäter den del av företagsklimatet som handlar om kommunal service till företagen inom fem verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Inom varje område har det ställts frågor kring sex kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna har ställts till företagare som någon gång under det senaste året varit i kontakt med sin kommun.

Bakgrund

Insikt 2016 är den femte undersökningen som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomfört över hela landet. Sedan den första mätningen 2009 har kundnöjdheten ökat för varje mätning, från ett Nöjd-Kund Index (NKI) på 62 år 2009 till ett index på 68 i Insikt 2016.

– Resultatet är glädjande och visar tydligt att företagsklimatet i Göteborgsregionen förbättras. Snabbare och effektivare service underlättar mycket för företagen i regionen. Kommunerna i Göteborgsregionen har tagit frågan på allvar under senare år och nu börjar vi se tydliga resultat av ett omfattande förbättringsarbete som pågått under lång tid och involverat många tjänstemän, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Om undersökningen

Insikt bygger på analysmodellen nöjd kund-index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom områdena. I Göteborgsregionen utgörs underlaget av 2 867 enkätsvar från privata företag (svarsfrekvens 40 procent). Undersökningen utfördes av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattade 147 kommuner. Hela undersökningen finns att ladda ner på skl.se

Mer information

Henrik Einarsson, etableringschef, Business Region Göteborg, tel. 0704-41 24 19


Sidan senast uppdaterad: 2017-05-08 09.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se