Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,3 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörns Hamnar köper marinan i Vallhamn

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Gustav Jannesson, Martin Janson, Oskar Janson och Andrea Rauda.

Det kommunala bolaget Tjörns hamnar köper småbåtshamnen i Vallhamn. Där finns idag nästan 250 båtplatser.

Precis som med många andra småbåtshamnar på Tjörn kommer kommunen att arrendera ut driften till en lokal båtförening.

Den befintliga marinan kommer nu att rustas upp och dessutom kommer det att byggas nya toaletter och duschar, tömningsanläggning för fritidsbåtar och en spolplatta. Möjligheten till vinterförvaring utomhus kommer att fungera precis som tidigare.

Tjörns Hamnar äger – båtföreningarna arrenderar

Kontraktet med båtföreningen i Vallhamn löper på tjugo år.

– Det är samma arrendetid som föreningarna har i övriga hamnar på Tjörn. Det är viktigt att de lokala båtföreningarna känner att de kan investera och tänka långsiktigt i sin verksamhet, säger Lasse Pettersson, VD Tjörns hamnar.

Marinan i Vallhamn kommer alltså även fortsättningsvis att vara en småbåtshamn.

Vad gör Tjörns Hamnar?

Tjörns Hamnar AB är ett kommunalt bolag som:

– sköter färjetrafiken till öarna Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön.

– äger och förvaltar mark, fastigheter och anläggningar, främst i Vallhamn.

– äger och arrenderar ut fritidshamnar och gästhamnar

– producerar energi till ett 80-tal lägenheter genom värmeverket i Kållekärr.

En stor del av bolagets mark och lokaler finns i Vallhamn. Det mesta är uthyrt till privata företag. I och med att det privatägda företaget Wallhamn AB expanderar, kommer det från och med 1 september att arrendera 30 000 kvadratmeter mark från Tjörns hamnar, vilket ger hyresintäkter till kommunen. Tjörns Hamnar äger de flesta småbåtshamnarna på Tjörn. Sedan 2009 är samtliga utarrenderade till båtföreningar. Så blir också fallet med den nyligen förvärvade småbåtshamnen i Vallhamn.Sidan senast uppdaterad: 2017-11-02 11.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se