Tjörns kommuns logotype
Temperatur 8,9 °C
Medelvind W 5,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörn landets 46:e bästa skolkommun

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Lärarförbundet - Tjörn bland landets 50 bästa skolkommuner 2017

I Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun 2017 hamnar Tjörn på plats 46 bland landets 290 kommuner.

När rankningen genomfördes i fjol kom vi på plats 57. Tjörn placerade sig som nr 1 i GR och nr 4 i Västra Götaland. 

– Det är positivt att Tjörn klättrar i Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun”, säger Dan Christoffersson, utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Det är särskilt glädjande att andelen pedagogiskt utbildade lärare i Tjörns skolor fortfarande är hög och att sjukskrivningstalen går nedåt. Däremot sjunker vi i ranking när det gäller kriteriet lärartäthet, vilket är en konsekvens av att andelen förskollärare i förskolan sjunker. Det här är känt och något vi arbetar med i utvecklingen av kommunens rekryteringsstrategier.

– När det gäller elevernas resultat i årskurs 9 är det oroande att de sjunker läsåret 2015/16. Förvaltningens utvärderingar av läsåret 2016/17 visar dock på en förbättring när det gäller andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Inför läsåret 2017/18 har förvaltningen också identifierat ett antal områden som vi har för avsikt att arbeta med för ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Rankningen bygger på en rad olika kriterier: resurser till undervisningen, antal utbildade lärare, lärartäthet, antal sjukdagar bland lärare, löner och naturligtvis betyg, med många fler. På Lärarförbundets hemsida kan du se alla kriterier och hur Tjörns kommun klarade sig.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-16 12.52
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se