Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,0 °C
Medelvind NE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december.

Kommunfullmäktiges sista sammanträde för året inleddes med ett luciatåg bestående av kulturskolan, daglig verksamhet samt elever från Bleketskolan. Innan man gick in på den formella ärendelistan hölls även ett föredrag av SOLTAK ABs VD Bengt Gustafsson som redogjorde för bolagets nuläge samt framtida arbete.

På sammanträdet antog fullmäktige en handlingsplan för friluftslivet 2017-2021. Handlingsplanen är framtagen av kultur- och fritidsnämnden med syftet att skapa förutsättningar för ett så rikt friluftsliv som möjligt, för så många som möjligt.

Fullmäktige behandlade även köp av fastigheten Tubberöd 1:507, där kommunstyrelsen föreslagit att fastighetsköpet om 7 Mkr genomförs. Efter omröstning beslutade fullmäktige att återemittera ärendet enligt reglerna för minoritetsåterremiss, vilket innebär att minst en tredjedel av ledamöterna röstat för förslaget om återremiss.

Kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark avslutade sammanträdet med att tacka fullmäktiges ledamöter och kommunens tjänstemän för det gångna året och önskade å fullmäktiges vägnar alla kommuninvånare en god jul och ett gott nytt år.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 19 december 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-20 09.30
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se