Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,9 °C
Medelvind WSW 5,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari.

På kommunfullmäktiges sammanträde behandlades bland annat årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende räkenskapsåret 2015. Stiftelsen är grundad av kommunfullmäktige och har till ändamål att förvalta, underhålla och omhänderha skötseln av Säby gamla mangårdsbyggnad och för framtiden bevara byggnadens kulturhistoriska värde.

Kommunfullmäktige beslutade även om medfinansieringsavtal för Vallhamns cirkulationsplats. Efter omröstning beslutade fullmäktige att återemittera ärendet enligt reglerna för minoritetsåterremiss, vilket innebär att minst en tredjedel av ledamöterna röstat för förslaget om återremiss.

I övrigt anmäldes även en rad motioner och interpellationer, bland annat en motion från Benny Andersson (S) angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 27 februari 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-24 16.26
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se