Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,1 °C
Medelvind WSW 7,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari.

Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med en föredragning av företaget Statisticon som presenterade den senaste befolkningsprognosen för Tjörns kommun.

Inför sammanträdet tillkom en rad valärenden, bland annat val av ordförande i Tjörns Hamnar AB och Tjörns Bostads AB. Med anledningen av detta hade Valberedningen inför sammanträdet inkommit med nomineringar. Fullmäktige beslutade att bifalla dessa och valde Filip Gollungberg (M) till ny ordförande i Socialnämnden, Björn Möller (M) till ny ordförande i Tjörns Hamnar AB, samt Rolf Persson (KD) till ny ordförande i Tjörns Bostads AB.

Kommunfullmäktige beslutade även att anta Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds taxa gällande myndighetsutövning 2017. Taxan ska antas av samtliga kommuner inom förbundet, där förutom Tjörn även Stenungsund och Lilla Edet ingår.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 6 februari 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-03 14.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se