Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,6 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni, där man bland annat tog beslut om budgeten.

På kommunfullmäktiges sammanträde behandlades bland annat frågan om delägarskap i Inera AB. Inera AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. Samtliga kommuner i Sverige har erbjudits möjlighet att köpa aktier och bli delägare i bolaget. Inera AB syftar till att stärka det gemensamma digitaliseringsarbetet i offentlig sektor. På sammanträdet beslutade fullmäktige att Tjörns kommun ska förvärva aktier och bli delägare.

På kommunfullmäktiges sammanträde beslutades även om antagande av budget för 2018. Efter en lång tematisk debatt beslutade fullmäktige, efter omröstning, att anta majoritetens förslag till budget 2018. Du kan läsa de tre budgetförslagen under möteshandlingarnaöppnas i nytt fönster från senaste sammanträdet.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 21 juni 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-20 08.19
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se