Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,9 °C
Medelvind WSW 5,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars.

På kommunfullmäktiges sammanträde beslutades bland annat om antagande av Idrottspolitiskt handlingsprogram för perioden 2016-2020. Programmet har tagits fram i samverkan med idrottsföreningarna i Tjörns kommun och distriktsidrottsförbundet - Västsvenska Idrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna väst.

Kommunfullmäktige behandlade även frågan om medfinansieringsavtal för cirkulationsplatsen vid Vallhamn. Efter omröstning beslutade fullmäktige att godkänna medfinansieringsavtalet och den utökade kostnaden på 2,8 Mkr.

Fullmäktige beslutade även att anta förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 28 mars 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-27 08.52
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se