Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,6 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj.

Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med en föredragning av Göteborgsregionens kommunalförbund om projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Åtta kustkommuner har gått samman i projektet för att på bästa sätt bevara och utveckla kustzonen.

På sammanträdet behandlades även ett par ärenden rörande det kommungemensamma bolaget SOLTAK AB. De passiva ägarkommunerna Ale, Öckerö och Orust har begärt utträde och kommunfullmäktige beslutade att förvärva dess aktier. Kvarvarande kommuner i SOLTAK AB är Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälv.

På sammanträdet behandlades även en motion från Benny Andersson (S) angående förbättrade prognosverktyg för budgetarbetet. Efter omröstning beslutade fullmäktige att återemittera ärendet enligt reglerna för minoritetsåterremiss, vilket innebär att minst en tredjedel av ledamöterna röstat för förslaget om återremiss.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 29 maj 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-23 14.12
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se