Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind W 5,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 september, där man bland annat tog beslut om budgeten.

Kommunfullmäktiges första sammanträde efter sommaren hölls på Billströmska folkhögskola, Tyftsalen. På dagordningen stod återigen antagande av budget 2018, med anledning av att det tidigare beslutet från juni-sammanträdet är föremål för en juridisk process. Även vid detta tillfälle gavs allmänheten möjligheten att inkomma med frågor rörande budget 2018. Flertalet frågeställningar inkom och berörde i huvudsak miljö och hållbar utveckling. Efter omröstningar beslutade kommunfullmäktige att anta majoritetens förslag till budget 2018. Du kan läsa de tre budgetförslagen under möteshandlingarnaöppnas i nytt fönster från senaste sammanträdet.

Fullmäktige behandlade även ett förslag till ändring av valdistriktsindelning, där valnämnden föreslagit att Åstol och Dyröns valdistrikt ska slås samman med Rönnängs. En enhällig fullmäktigeförsamling beslutade att återremittera ärendet till valnämnden för att utreda möjligheterna för distrikten att kvarstå.

Tyvärr var det inte möjligt att genomföra en livesändning av sammanträdet. För den som vill ta del av gårdagens sammanträde så går det bra att ta del av inspelningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 28 september 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-22 14.37
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se