Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,6 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Skyfallet var ett 100-årsregn

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Vatten rinner ut på gräs

Under kvällen den 14 september föll ett intensivt regn över västra Tjörn. Regnet som föll var ett 100-årsregn, vilket innebär att ett sådant regn statistiskt sett återkommer en gång på 100 år.

Under två timmar uppmättes 68 mm regn lokalt i Skärhamn. De stora regnvolymerna medförde svåra konsekvenser för många fastighetsägare som drabbades av översvämningar.

I en del fall var det vatten som rann in i husen från gatan utanför. I andra fall var det uppträngande avloppsvatten i golvbrunnar och toaletter.

Systemen ska inte hantera alla typer av regn

Dagvattensystem ska avleda regnvatten, men tvärtemot vad man kan tro, så byggs dessa inte för att kunna hantera alla regnväder. Att dimensionera system för alla typer av regn är samhällsekonomiskt olönsamt.

Nya bostadsområden som byggs på Tjörn dimensioneras för regn som återkommer oftare än vart tjugonde år, enligt branschpraxis. Inte ens ledningssystemen i en nybyggd storstadskärna byggs för att kunna hantera ett 100-årsregn.

Nya spillvattensystem konstrueras så att de är helt täta och inte svämmar över. I många äldre områden, exempelvis Skärhamn, bygger ledningsnätet på en gammal systemtyp. Där avleds regnvatten, dräneringsvatten och spillvatten till samma ledning vilket kan orsaka uppträngning av avloppsvatten. Sättet att bygga på då var okej enligt dåtidens normer, men möter inte dagens krav.

Kommunen arbetar med att uppgradera sina system och successivt byta ut ledningsnätet, men detta är ett tids- och kostnadskrävande arbete.

Vem bär ansvaret?

Kommunen utreder nu händelseförloppet samt ansvarsfördelning. Generellt vilar ansvaret på flera aktörer – vägföreningarna, som ansvarar för skötsel av dagvattenbrunnar, kommunen, bland annat genom detaljplanering och skötsel av ledningar, samt fastighetsägarna själva.

Vill du ha råd kring hur du kan minska översvämningsrisken på din fastighet kan du vända dig till kommunens VA-avdelning. Viktigt att veta är att källare alltid är en riskkonstruktion och att man aldrig ska förvara saker man är rädd om där.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-07 08.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se