Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,1 °C
Medelvind NE 2,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Salar på Bleketskolan ersätts med moduler

Normalstorlek
Stor text
Störst text
Skolsal

Till hösten ersätts delar av Bleketskolans salar med moduler.

Kommunledningen väljer att ersätta en del av Bleketskolans salar med moduler. En upphandling av moduler har inletts och förhoppningsvis kan moduler vara på plats till terminsstart hösten 2018.

Nya provtagningar visar att hus A och B samt verkstaden på Bleketskolan inte har samma luktproblem som delarna C, D och E. Kommunledningen har därför beslutat att fortsätta använda hus A och B och ersätta C, D och E med moduler under 2018.

Vad som kommer att hända med C, D och E i Bleketskolan i framtiden är inte klart. Det får en ny utredning om Tjörns skollokaler svara på. Fastighetsägaren ser nu över ventilation och husgrund för att göra arbetsmiljön så bra som möjligt till dess att moduler är på plats.

Under våren 2017 lät fastighetsägaren, Tjörns Bostads AB, en konsultfirma (Polygon) göra en mätning i ett mindre rum som inte används och i ett klassrum i den övre längan i Bleketskolan (D). Svaren visade att det uppstått en kemisk reaktion i syllarna.

Bakgrund

Träskyddsmedel (KP Cuprinol) användes i Sverige främst under 50-, 60- och 70-talet. KP Cuprinol innehöll ett kopparsalt samt pentaklorfenol och andra klorfenoler. Ämnet förbjöds 1978 av arbetsmiljöskäl för de som arbetade med träskyddsmedlet.

– Vid fuktpåslag kan mikroorganismer omvandla klorfenol till kloranisoler, vilka är mer flyktiga än ursprungsämnet och därför kan de avgå till inomhusluften. Kloranisoler luktar skarpt och unket och lukten påminner om mögellukt. Lukt kan kännas redan vid mycket låga halter, i storleksordningen nanogram per kubikmeter. Lukten bidrar till en dålig inomhusmiljö, säger Sandra Johannesson, arbetsmiljötekniker och Jonas Brisman, överläkare Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kontaktpersoner och information

Staffan Lindroos
Förvaltningschef barn- och utbildning
0304-60 11 01
staffan.lindroos@tjorn.se

Medicinska frågor
Susanne Samsson Pettersson
Avdelningschef, barn- och utbildning, resurscentrum
0304-60 15 81
susanne.samsson.pettersson@tjorn.se

Byggtekniska frågor
Christer Andreasson
Byggprojektledare Tjörns Bostads AB
0304-60 10 24
christer.andreasson@tjorn.se

Huvudskyddsombud Bleketskolan
Robert (Sune) Hallding
0768-16 22 62
sune.hallding@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-04 14.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se