Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,6 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Så återskapas en bohuslänsk trädgård

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Sundsby köksträdgård

Hur har Tjörns trädgårdar förändrats genom århundraden? Följ med på en tidsresa bland fiskarbönder och herrgårdsfolk, kålgårdar och engelska parker.

Kulturmiljöer på Tjörn handlar inte bara om hus. Även gårdsmiljöerna finns med i det kulturmiljöprogram som kom förra året – Vårda, bevara och utveckla. I en föreläsning i våras på temat kulturmiljö fick vi veta mer om den bohuslänska trädgårdens historia och om återskapandet av en köksträdgård på Sundsby.

Olika världar

Å ena sidan fanns det fattiga Bohuslän där nästan inget växte och den marken som fanns användes till att odla gråärter och potatis. Å andra sidan fanns det stora gårdar som Sundsby där det anlades parker, dammar och köksträdgårdar där till och med medicinalväxter fick egna rabatter.

Kålgårdar

På 1800-talet var det vanligt att även små stugor på Tjörn hade en liten odlingsplätt för hushållet med grönsaker som kål, morötter, ärter och lök – så kallade kålgårdar. Efterhand blev det vanligare med fruktträd och bärbuskar, och så småningom gjorde till och med prydnadsväxter som rosor och pioner entré i trädgårdarna.

Sundsby – en levande trädgård med historia

Sedan Joakim Wenner anställdes som trädgårdsmästare på Sundsby säteri har han brottats med dilemmat om hur man bäst återskapar en historisk trädgård. Här finns många tidsepoker representerade, ända från 1400-talet och förmodligen ännu tidigare. Vilken av epokerna är det som ska återskapas?

– Det är inte min uppgift att konservera trädgården. Jag letar snarare efter en själ, en karaktär jag kan efterlikna, säger Joakim Wenner.

En inspirationskälla är den handelsträdgård som anlades på Sundsby på 1800-talet. Den nyanlagda (2013) köksträdgården har fått sin plats där det en gång odlades. Joakim vill också plantera fler fruktträd och gärna de gamla sorterna som förut har vuxit på Sundsby, som Sävstaholm och Baldwin.

I köksträdgården har han anammat 1800-talets sätt att odla – utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Han får kogödsel från en bonde i närheten och han gräver för hand. I odlingsbäddarna får grönsakerna byta plats varje år för att jordbundna sjukdomar ska försvinna naturligt. Och naturligtvis odlas här gråärter – basvaran i ett Bohuslän där potatisen ännu inte gjort sitt inträde.

Fotnot: Föreläsningen på Sundsby hölls av Daniel Rutgersson, planarkitekt och bebyggelseantikvarie i Tjörns kommun, och Joakim Wenner, trädgårdsmästare på Sundsby säteri.

Hur man återskapar en trädgård

Trädgårdsmästarens och bebyggelseantikvariens bästa tips till dig som vill återskapa en gammal trädgård:

  • Leta efter gamla foton och prata med äldre människor i närområdet för att få en bild av hur det har sett ut.
  • Var noga med staketets utformning. Hitta exempel din närhet på äldre staket och använd det som grundmall. Använd helst vanligt trä som du behandlar med linolja, linoljefärg eller slamfärg.
  • Röj bort sly och beskär gamla buskar. Släpp in ljuset och se vad som kommer upp – det kan finnas rötter och fröer som ligger och väntar på att få ta plats igen.
  • Välj gamla kulturväxter när du planterar eller sår nytt. Håll utkik efter ”Grönt kulturarv”

Öppettider på Sundsby

Parken på Sundsby har öppet dygnet runt. Gårdskafét är öppet 11-18 varje dag hela sommaren (utom midsommar). Köksträdgården är bemannad dagtid – passa på att byta några ord med trädgårdsmästaren eller låt barnen hjälpa till i Barnens trädgård.

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-27 15.30
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se