Tjörns kommuns logotype
Temperatur 2,2 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Rönnängsskolans elever flyttas under renovering

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Brännboll på Rönnängs skola

Rönnängs skola flyttar verksamheten under tiden som renovering av luktproblem pågår.

Rönnängs skola flyttar verksamheten under tiden som renovering av luktproblem pågår. Redan den 18 september påbörjades flytten. Då flyttade tre klasser till Klädesholmens skola och nu utreds vart flytten av resterande klasser ska gå.

– Att flytta en skolverksamhet kräver god planering och många förberedelser. Det handlar om lunch, transporter, tillgång till idrottssalar och mycket annat. Det viktigaste för oss är att det ska vara så smidigt som möjligt för barnen, säger Staffan Lindroos, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

Renoveringsarbetet som påbörjades efter sommaren gör det svårt att ha undervisning. Det tillsammans med den starka lukten som gett både elever och medarbetare besvär gör att skolan planerar för en flytt av alla årskurser.

Skadan beror på träskyddsmedel som blivit fuktigt

Rönnäng skola har undersökts byggnadstekniskt av konsult och man har konststaterat att syllar i konstruktionen är impregnerade med ett träskyddsmedel KP Cuprinol. Detta träskyddsmedel användes i Sverige främst under 50-, 60- och 70-talet. KP Cuprinol innehöll ett kopparsalt samt pentaklorfenol och andra klorfenoler. Ämnet förbjöds 1978 av arbetsmiljöskäl.

– Vid fuktpåslag kan mikroorganismer omvandla klorfenol till kloranisoler, vilka är mer flyktiga än ursprungsämnet och därför kan de avgå till inomhusluften. Kloranisoler luktar skarpt och unket och lukten påminner om mögellukt. Lukt kan kännas redan vid mycket låga halter, i storleksordningen ng/m3. Lukten bidrar till en dålig inomhusmiljö, säger Sandra Johnnesson och Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Skolsköterska och företagshälsovård är inkopplade.

Förbättringsarbeten görs samtidigt

I samband med att Tjörns Bostads AB byter ut de fuktskadage syllarna görs även andra förbättringar som byte av fönster, nya armaturer och rengöring av ventilationen. På vissa platser byts delar av golvmaterial och textilier ut.

Det kommunala bostadsbolaget Tjörns Bostads AB (TBAB) äger skolbyggnaden.

Kontaktperson och information

Staffan Lindroos
Förvaltningschef barn- och utbildning
0304-60 11 01
staffan.lindroos@tjorn.se

Medicinska frågor

Susanne Samsson Pettersson
Avdelningschef, barn- och utbildning, resurscentrum
0304-60 15 81
susanne.samsson.pettersson@tjorn.se

Byggtekniska frågor

Christer Andreasson
Byggprojektledare Tjörns Bostads AB
0304-60 10 24
christer.andreasson@tjorn.se

Huvudskyddsombud Rönnängs och Blekets skolor

Robert (Sune) Hallding
Huvudskyddsombud
0768-162262
sune.hallding@tjorn.se

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-06 09.57
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se