Tjörns kommuns logotype
Temperatur 1,9 °C
Medelvind NE 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

På väg mot bättre trafik

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Nordvästsvenska initiativet

Vår symbol för Nordvästsvenska Initiativet och satsningen som vi gör tillsammans med näringslivet. Att Nordvästsvenska iniativet har gett resultat är politikerna i de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn överens om.

Bättre och säkrare vägar, en ny bro mellan Orust och fastlandet samt dubbelspår för tåget på Bohusbanan. Det är några förbättringar som vi föreslår i det Nordvästsvenska initiativet.

Nordvästsvenska initiativet drivs av kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust. Tillsammans fokuserar vi på att uppmärksamma tre prioriterade områden: Väg 160 Säckebäck–Varekil, Södra Bohusbanan Uddevalla–Göteborg samt en broförbindelse mellan Orust och fastlandet/E6:an.

Väg 160

Trafikverket har nu tagit fram en vägplan för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 160, sträckan mellan Säckebäck och Varekil. Föreslaget är en ny väg, med hastigheten 80 kilometer, strax öster om nuvarande väg. Byggstarten är planerad till 2018 och byggandet beräknas pågå under cirka två år. Vägen beräknas öppnas för trafik under 2019 och vara helt klar 2020. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Södra Bohusbanan

Det pågår ett arbete med att förlänga plattformar på stationer utmed Södra Bohusbanan, vilket kommer att ge plats för fler passagerare. Regionstyrelsen i Västra Götaland har nu även beslutat att det är oerhört angeläget att bygga ut hela Bohusbanan.

En Orustbro

Vi har under de senaste åren drivit frågan om en broförbindelse mellan Orust och fastlandet/E6.an.

Efter dialog med Västra Götalandsregionen och övriga STO-kommuner har företaget WSP fått i uppdrag att ta fram en kostnadsbedömning för en broförbindelse mellan Orust och E6:an, som presenterades i slutet av 2016. Förbindelsen består delvis av ny vägsträckning mellan E6:an vid Svenshögenviadukten och väg 160 vid Varekil. Sträckningen inkluderar en bro med segelfri höjd på cirka 40 meter, mellan Djurnäs udde och Torskudden norr om Svanesund.

Nästa steg kommer bli att ta fram en trafikutredning med en samhällsekonomiskanalys, för att belysa nyttan för STO-regionen av en bro i jämförelse med dagens situation. Hela projektet inklusive ny vägsträckning och bro beräknas kosta staten närmare 800 miljoner kronor. Om några år kan beslut väntas om bron kommer att byggas. Ett positivt beslut kan innebära att projektet färdigställs inom 10 år.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-06 14.38

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se