Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,2 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Ny rapport om skolan

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Matte på lågstadiet

Tjörns kommunfullmäktige gav ett konsultföretag i uppdrag att under januari–april 2017 se över barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområde för att visa möjliga effektiviseringar.

Syftet med genomlysningen är att finna effektiviseringar eller genomförbara besparingar inom förskola och grundskola. Rapporten beställdes när barn- och utbildningsnämnden föreslog neddragning av personal för att kunna hålla budgeten för 2017. Budgeten för 2014, 2015 och 2016 har hållits.

En helt ny situation

Rapporten beskriver en helt ny situation för planering och styrning av barn- och utbildningsverksamheten.

Variation i barnkullars storlek kräver flexibel organisation

Eftersom barnkullarnas storlek hela tiden förändras krävs stor flexibilitet i den inre organisationen för att kunna använda resurserna på bästa sätt. Kommunens planer för att växa och öka befolkningen ska också tas med i prognoserna. Numera är det svårt att ta fram träffsäkra befolkningsprognoser och då behövs arbetsmodeller som kan varieras när barnkullarna förändras.

Behovet av förskolor och grundskolor in i översiktsplaneringen

Det är också viktigt att i översiktsplaneringen och detaljplanearbetet noggrant analysera och ta med kommande behov i för- och grundskola.

Varje nivå i organisation ska vinna på att vara effektiv

Genomlysningen visar att styrningen av verksamheten i både för- och grundskola behöver förändras för att skapa goda förutsättningar för ett effektivare resursutnyttjande. Det bör på varje nivå i organisationen, både på förvaltnings- och nämndnivå, finnas ett ansvar för verksamhetens omfattning och kvalitet, personalen och verksamhetens ekonomi för såväl intäkts- som kostnadssidan. Det krävs ett tydligt incitament för att effektivisera, använda resurserna på rätt sätt och ta kostnadsansvar.

Genomarbetad rapport

– Rapporten är genomarbetad och ger konkreta rekommendationer. Vad den framförallt konstaterar är att det med ett ständigt rörligt elevantal i för- och grundskola och däremellan, behövs en mer flexibel organisation, säger Martin Johansen (L), kommunstyrelsens ordförande.

En tilläggsrapport om lokaler i förskolan

Konsultföretaget har fått ett tilläggsuppdrag att kartlägga lokalerna i förskolorna på samma sätt som man gjort med grundskolorna.

Intern handlingsplan tas fram

Kommunstyrelsen får nu analysera rapporten och en handlingsplan kommer att tas fram.

Påverkar budgetarbetet

Politikerna arbetar just nu med att ta fram ett budgetförslag som presenteras vid kommunfullmäktiges möte den 15 juni.

– Rapporten blir en av de saker som vi tar med oss in i det pågående budgetarbetet, fortsätter Martin Johansen.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Björn Möller instämmer:

– Vi arbetar med budgeten för 2018 nu och rapporten kommer att landa i det arbetet.

 

Rapporten är gjord av konsultföretaget Professional Management. Den är på närmare 100 sidor och publiceras därför inte på webbplatsen. Den som önskar ta del av rapporten i sin helhet kan begära ut handlingen via kommun@tjorn.se.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-24 08.44

Mer information

Sammanfattning av rapporten

Du kan beställa hela rapporten (ca 100 sidor) från kommun@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se