Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,6 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Idrott för alla

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Omslag Vi på Tjörn nr 2017-4

På Tjörn ska alla få vara med utifrån sina förutsättningar. I det nya idrottspolitiska programmet presenteras mål för hur idrottslivet på Tjörn kan bli ännu bättre.

Här berättarTina Liljered, avdelningschef Kultur och fritid, om det viktigaste innehållet i programmet:

Varför är det viktigt med ett idrottspolitiskt program?

– Det är jätteviktigt att ha mål att jobba efter. Nu har vi fått ett politiskt beslutat program som säger vad kommunen vill arbeta med tillsammans med föreningslivet. Programmet gör det lättare att arbeta strategiskt med att stötta föreningslivet. Idag är föreningslivet i förändring. Det ideella engagemanget är fortfarande stort men inte lika kraftfullt som det var förr.

Hur kan kommunen hjälpa föreningarna?

– Vi vill stötta föreningarna så mycket vi kan så de kan göra ett bra jobb. Om de till exempel får bättre förutsättningar att klara sina anläggningar kan föreningarna lägga ner mer tid på verksamhetsutveckling och ledarutbildning. Genom föreningsbidraget kan vi också sätta rimliga och bra krav på föreningslivet, som att det är viktigt att jobba med sin värdegrund.

Spontanidrotten är särskilt omnämnd i det idrottspolitiska programmet. Hur kan kommunen stötta spontanidrott?

– Ja, alla är inte med i föreningar och föreningsbidraget bygger ju på att det finns en förening. Vi behöver hitta lösningar där det kommunala föreningsbidraget kan användas för att stötta spontanidrottandet. En möjlighet är att till exempel anlägga spontanidrottsplatser, gärna i samarbete med skolorna och föreningslivet. Vissa föreningar vill också upplåta sina arenor/lokaler till spontanidrott.

Tillgänglighet är också en viktig del av programmet. Hur kan Tjörn bli en kommun med idrott för alla?

– Det kan vi göra på olika sätt. I höst ska vi ha en utbildningsdag tillsammans med Passalen* om hur vi kan jobba för integration och en fritid för alla. Tillgänglighet för alla ska vara med hela vägen – när vi bygger nytt, när vi rustar upp och renoverar, när vi planerar och utvecklar. När vi gör i ordning motionsspår, som nu senast i Häggvall, kan vi bygga så att någon del av leden går att nå med rullstol.  Det ska inte ta stopp vid parkeringen! Det kan också vara enkla saker som att sätta upp kontrastfärger längs kanten på en brygga så att synskadade kan gå där. Det är också viktigt att inte glömma bort intellektuellt funktionshindrade.


Fotnot: Passalen är en ideell allmännyttig förening som verkar för allas rätt till ett meningsfullt och aktivt liv med fokus på unga med funktionshinder.

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-20 15.00
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se