Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,6 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Höga betyg till Tjörnskolor

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skolstarten firas in  på Kållekärrs skola

När Skolinspektionen granskade kvaliteten i Kållekärrs skola och Fridas Hage fick båda skolorna högsta betyg.

Kållekärrs skola och Fridas hage är två av 40 skolor i landet som blivit utvalda för en särskild kvalitetsgranskning. Tre områden har granskats på båda skolorna: Undervisning, Rektors ledarskap samt Trygghet och studiero. På Kållekärrs skola har även området Bedömning och betygssättning granskats.

När alla områden vägts ihop, anser Skolinspektionen att båda skolorna håller en god kvalitet, vilket är den högsta nivån av tre möjliga.

Ur granskningen av Kållekärrs skola:

 • Undervisningen är strukturerad och innehåller ett aktivt lärarstöd.
 • Lärarna anpassar undervisningen så att den är utmanande för eleverna.
 • Lärarna uttrycker höga förväntningar på och tilltro till elevernas förmåga till lärande och utveckling.
 • Skolmiljön präglas av trygghet och studiero.
 • Eleverna ges möjlighet att reflektera över det egna lärandet, men i liten utsträckning över undervisningens kvalitet.
 • Rektor främjar samarbete och lärande mellan lärare och mellan lärare och andra personalgrupper.
 • Lärarna diskuterar bedömningsfrågor gemensamt, men i ämnen där det bara finns en lärare erbjuds inte en sådan möjlighet.

Ur granskningen av Fridas hage:

 • Undervisningen är strukturerad och målfokuserad.
 • Eleverna ges möjligheter att utvärdera undervisningen utifrån målen i kursplanen.
 • Lärarna arbetar för att anpassa undervisningen till elevernas behov, men arbetet med att utmana alla elever kan utvecklas.
 • Rektor främjar lärares lärande och utveckling genom att ge möjlighet till kompetensutveckling och rektorn är lyhörd för lärarnas behov.
 • Skolmiljön präglas av trygghet och studiero.
 • Personalen har strategier för att säkerställa studiero och det finns ett gemensamt värdegrundsarbete på skolan.
 • Det finns en begränsad dialog och återkoppling om elevernas kunskapsutveckling, mellan lärare och elever.
Sidan senast uppdaterad: 2017-12-05 14.59

Mer information

Skolinspektionens granskningar av Fridas hagelänk till annan webbplats och Kållekärrs skolalänk till annan webbplats

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se