Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind W 5,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Hej rektor!

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Logga Klimatklivet

Jenny Lundström, Anna Kern, Lisa Adolfsson och Linda Åberg har i höst börjat sina nya tjänster som rektorer respektive förskolechef i Tjörns kommun. Vi frågade dem vad de brinner för i sina jobb...

Jenny Lundström, förskolechef Myggenäs förskola

– Jag brinner för att driva den pedagogiska utvecklingen och skapa en arbetsplats där barn, personal och verksamhet hela tiden utvecklas. Det vill jag uppnå genom att arbeta systematiskt. Både små och stora ska kunna nå så långt som möjligt utifrån deras egna förutsättningar. Alla ska känna att de är viktiga – barn, föräldrar och personal. När barnen lämnar oss vill jag att de ska vara trygga och harmoniska, väl rustade för framtiden.

Anna Kern, rektor Skärhamns skola

– Jag brinner för alla elevers rätt till utbildning och möjlighet att bidra till ett fortsatt demokratiskt samhälle. Det är viktigt för mig att verka för elevers inflytande i skolan och därför är jag extra stolt över vårt nya elevråd. Pedagogiken i skolan är också viktig – den behöver utvecklas för att möta samhällets krav på välutbildade människor. Att i min vardag få varva en samhällsvision med glädjen och spontaniteten från eleverna är oslagbar.

Lisa Adolfsson, rektor, Rönnängs skola

– Jag brinner för att se elever och personal utvecklas till att bli ännu bättre än vad de redan är. Min första uppgift på skolan blir att lära känna eleverna och personalen, sedan vill jag arbeta för att få en skola som följer med samhällets utveckling. Det jag gillar bäst med jobbet är att ingen dag är den andra lik och jag aldrig vet vad jag behöver ta tag i.

Linda Åberg, rektor, Kållekärrs skola

– Jag brinner för skolutveckling och alla personliga möten med barn och vuxna. Jag vill jobba för en trygg skola, där elever och personal trivs och blir sedda, en skola med hög måluppfyllelse. Efter många år som lärare är det en spännande utmaning att bli rektor. Jag gillar att vara spindeln i nätet och att ha många varierande arbetsuppgifter.

Vad gör en rektor?

En rektor är inte bara pedagogisk ledare på skolan eller lärarnas chef. Det finns många uppgifter som en rektor har ansvar för.

Här är några av dem:

Pedagogisk ledare

Rektorn ska se till att de nationella målen i läroplanen följs och att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till kunskapskraven i läroplanen.

Elevinflytande

Rektorn har ansvar för att sättet att jobba i skolan gynnar elevinflytande.

Arbetsmiljö

Eleverna ska ha tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, till exempel bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.

Särskilt stöd och hjälp

Undervisningen och elevhälsan ska fungera så att eleverna får den hjälp de behöver.

Kontakt hem – skola

Om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan är det rektorn som har ansvar för att det upprättas en kontakt mellan hem och skola. Utvecklingen av samarbete mellan hem och skola är också rektorns ansvar – att till exempel föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta.

Kompetensutveckling

Rektorn ska se till att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter professionellt.

Samarbete förskoleklass – skola – fritidshem. Samverkan med förskolan.

 

Samverkan med andra skolor och med arbetslivet utanför skolan.

 

Skolans internationella kontakter.

 

Källa: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-20 11.00
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se