Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,6 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Förskolan växer

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Logga Klimatklivet

Antalet barn i förskolan har ökat betydligt mer än vad både
befolkningsprognos och förhoppningar förutspådde. Nu utökar vi förskolorna.

Rönnäng fick en modul* våren 2016

I Rönnäng öppnade en ny förskolemodul våren 2016. Eftersom man använder äventyrspedagogik där barnen är mycket utomhus har det även varit möjligt att ta in ytterligare ett fåtal barn på några avdelningar.

Nya förskolan i Skärhamn skyndas på

Skärhamns förskola fick en ny modul hösten 2016. Samtidigt har planerna på den nya förskolan i Nordviksberg snabbats på. Flera barn från Skärhamn går idag i Kållekärrs förskola. Förskolan använder också lokaler i Skärhamns skola.

Myggenäs tar emot fler barn

I dagarna tas en ny förskole-modul i bruk vid Myggenäs skola. Trots att Tångeröds förskola öppnade fyra nya avdelningar så sent som hösten 2016 är det fullt både där och i närliggande Myggenäs förskola.

Planer för förskola  i Stockevik

I Stockevik utanför Skärhamn pågår arbete med en detaljplan för bostäder. Där ingår en förskola i planeringen.

Kållekärr har öppnat extra avdelning

I Kållekärr har man idag en extra avdelning i lokaler man använde innan den nya förskolan stod klar. Här finns framförallt barn från Skärhamn.

Fler vill ha barnomsorg

År 2016 blev vi 15 584 Tjörnbor, en ökning med 269 personer. Inte sedan början av 90-talet har Tjörn haft en liknande befolkningsutveckling. Den ökade efterfrågan på barnomsorg beror på flera saker:

• Byggandet har tagit fart.
• Tjörnföräldrar är föräldralediga kortare tid än tidigare.
• Färre väljer pedagogisk omsorg.
• Flytta-hit-kampanjer har visat möjligheter.

Många kommuner i samma sits som Tjörn

Att befolkningsökningen tar stora kliv som nu skett på Tjörn är inte ovanligt. Andra kommuner som ökar är till exempel Stenungsund, Kungälv, Kungsbacka och Lerum.

Lagkrav att ge förskoleplats inom fyra månader

Lagen säger att Tjörns kommun måste erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Att köpa mark, göra ny detaljplan, få bygglov, upphandla byggare och bygga nya förskolor tar närmare fyra år.

*En modul är en flyttbar byggnad som används
tillfälligt.


Sidan senast uppdaterad: 2017-04-07 12.50
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se