Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,6 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Företagsklimatet i STO-kommunerna

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörnbron

Tisdagen den 26 september presenterade Svenskt Näringsliv rankingen för företagsklimatet i våra tre kommuner.

Rankingen består dels av en attitydmätning och en statistisk analys, som vägs samman till en total ranking.

– Det är härligt att se att vi har tagit stora kliv tack vare vår satsning på näringslivsfrågor och att det har gett effekt i det sammanfattade betyget. Ett styrkebesked är att alla frågor om attityder som ställs i enkäten är positiva, säger Petra Ohldin Lampinen, näringslivsutvecklare Orust kommun.

Allmänhetens attityder gentemot företagande har stärkts i hela vårt område. När det gäller kompetensförsörjning så upplever företagen ökade möjligheter till att hitta rätt medarbetare ju närmare storstadsregionen de befinner sig.

– På Tjörn har vi en lång historia att driva företag. Därför är det extra roligt att se att samarbetet mellan skola och näringsliv är fortsatt starkt. Företagen upplever en attitydförbättring från redan tidigare höga omdömen, säger Anna Aldegren, näringslivsstrateg Tjörns kommun

Gemensamt för STO -kommunerna är att företagen upplever en minskad kommunal konkurrens och en positiv vilja till företagande hos allmänheten.

– Det är mycket positivt att se att attityderna till företagande har förbättrats generellt i kommunen. Speciellt glädjande är att tjänstemännens attityder till företagande har stigit betydligt i jämförelse med riket, säger Alexander Kassay näringslivsutvecklare Stenungsunds kommun.

Styrkeområden och svagheter

Rankingen visar att kommunerna har olika styrkeområden och svagheter. Trots kommunernas insatser för ett förbättrat företagsklimat, så tappar kommunerna i den totala rankingen. Tjörn och Orust behöver arbeta med bemötandet och förståelse för företagarnas förutsättningar. För Stenungsunds del är det som backar främst skolans attityder gentemot företagande.

Det utökade samarbetet kommunerna emellan gällande näringslivsfrågor är därför en viktig nyckel för fortsatt förbättring av företagsklimatet. Ett bra exempel på lyckade samarbeten är Nordvästsvenska initiativet, där kommunerna samarbetar kring infrastrukturfrågor.

Bjuder in till dialog

Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet är en utav de rankingar som kommunerna i STO-regionen förhåller sig till. I samband med rankingsläppet bjuder Svenskt Näringsliv och kommunerna in till dialog.

Stenungsund 28/9 kl 08:00-09:00, Kulturhuset Fregatten
Orust 29/9 kl 0730-09:00, Slussens Pensionat
Tjörn 12/10 kl 11:30-13:30, Hotell Bergabo

Läs mer om Svenskt Näringslivs mätning och se resultat för varje kommunlänk till annan webbplats

Kontakt

Alexander Kassay, näringslivsutvecklare, Stenungsund
Tel: 0303-73 83 82
E-post: alexander.kassay@stenungsund.se

Anna Aldergren, näringslivsstrateg, Tjörn
Tel: 0304-60 12 90
E-post: anna.aldergren@tjorn.se

Petra Ohldin Lampinen, näringslivsutvecklare, Orust
Tel: 0304-33 43 15
E-post: petra.o.lampinen@orust.se

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-27 09.03
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se