Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,8 °C
Medelvind WSW 8,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Arbetet med ett enat Bohuslän fortsätter!

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Politiker från Bohusläns kommuner i Vitlycke

Den 10 mars välkomnade Tanums kommun alla Bohusläns kommuner till Vitlycke museum i samarbetet "ett enat Bohuslän", för att ta nästa steg för besöksnäringens utveckling.

Ett enat Bohuslän är kommunernas, Turistrådet Västsveriges, lokala turistorganisationers och besöksnäringsföretagens överenskommelse om att arbeta tillsammans för och med besöksnäringens utveckling i Bohuslän. Mötet den 10 mars var ett uppstartsmöte där man avgjorde vad kommunerna ska prioritera under år 2017.

– Det är ett stort engagemang från alla kommunerna i Bohuslän, alla är eniga att samarbeta. Att vi jobbar tillsammans stärker förutsättningarna och utvecklar besöksnäringen i Bohuslän. Vi är också stolta över att vi idag fick visa upp vårt fina världsarv för alla kommuner i Bohuslän, säger Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare i Tanums kommun.

Från Bohusläns elva kommuner kom kommunstyrelseordförande, oppositionsråd, kommunchefer och tjänstemän med ansvarsområde näringsliv och besöksnäring, Från Turistrådet Västsverige och företagen kom företagsrepresentanter.

– Bohuslän ligger mellan Oslo och Göteborg och vi kommuner sitter på besöksnäringens originalfabrik, det är här jobben och tillväxten ökar mest. Jag är stolt över oss kommunalråd som samarbetar över alla partifärger, fokuserar på det som förenar och tillsammans med företagen, våra storhotell, lokala turistorganisationer och regionens turistråd ska lyfta Bohuslän som nummer 1 i framtiden. Det kommer att ta tid, men vi har bestämt oss, säger Miguel Odhner, ordförande i styrgruppen Ett Bohuslän och till vardags kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun.

Kommunerna har sedan 2015 samarbetat kring prioriteringarna: Att stärka varumärket Bohuslän, tillståndsgivning, beakta besöksnäringsperspektivet i samhällsplanering samt kollektivtrafikens betydelse för besöksnäringen. Arbetet som har inletts kring dessa områden kommer att fortsätta. Nytt för 2017 är att man ska inleda ett mer intensifierat samarbete kring utvecklandet av vandringsleder och cykelleder i Bohuslän.

Dagens möte enades också kring en tydligare vision för besöksnäringen: Bohuslän – världens mest attraktiva skärgårdsdestination.

– Nu fortsätter vi att tillsammans bygga ett riktigt starkt och attraktivt varumärke och göra Bohuslän känt i världen. Ett enat Bohuslän, där näringsliv, kommuner och organisationer tillsammans stärker förutsättningarna och utvecklar besöksnäringen, säger Marie Linde vice VD, Turistrådet Västsverige AB.

Bakgrund

Politiker från samtliga kommuner i Bohuslän och över partigränserna undertecknade den 11 november 2014 en avsiktsförklaring för utvecklingen av besöksnäringen, som benämns just "Ett enat Bohuslän". Arbetet stöds av Turistrådet Västsverige AB. Avsiktsförklaringen innebär ett helhetsgrepp för att utveckla Bohusläns besöksnäring vilket innefattar ett ställningstagande kring viktiga områden gällande planering och infrastruktur, affärs- och företagsutveckling samt kommunikation och marknadsföring. Utifrån avsiktsförklaringen har en handlingsplan formulerats och en struktur för hur kommuner, företag och turistorganisationer ska arbeta gemensamt med olika frågor.

Kontaktuppgifter

Miguel Odhner
ordförande i styrgruppen Ett Bohuslän och kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun
0303-23 80 00, miguel.odhner@kungalv.se

Marie Linde vice VD
Turistrådet Västsverige AB
031-81 83 07, marie.linde@vastsverige.com

Lars Eric Fält
Storhotellgruppen
0730-40 45 00, lef@axia.se

Ann H. Haraldsson
VD Södra Bohuslän Turism
0709-37 65 42, ann.haraldsson@sodrabohuslan.com

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-20 14.14
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se