Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,7 °C
Medelvind NE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

18,8 miljoner plus för 2016

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Sedlar

Även år 2016 visar Tjörns kommun ett positivt resultat. Denna gång med 18,8 miljoner.

Både intäkter och kostnader har ökat jämfört med 2015. Intäkterna främst genom ersättning från Migrationsverket och kostnaderna på grund av att vi anställt drygt 100 nya medarbetare och köpt fler tjänster. Under året har socialnämnden fått 6 miljoner utöver budget och barn- och utbildningsnämnden 2,5 miljoner.

Tomt- och markförsäljning

Främsta orsaken till årets positiva resultat är reavinster på tomt- och markförsäljning med 17 miljoner kronor. Kommunen gynnas av det låga ränteläget och tillsammans med att planerade investeringar tidsförskjuts blir räntekostnaderna 6 miljoner kronor i lägre än budgeterat. Kommunen har fått ersättning från Migrationsverket med 100 miljoner kronor och ett extra statsbidrag för flyktingmottagande med 8,9 miljoner.

Färre investeringar än planerat

Kommunen planerade att investera 157,5 miljoner kronor 2016. Det blev istället 106,6 miljoner.

Utförda avgiftsfinansierade investeringar

Vatten och avlopp samt renhållning är avgiftsfinansierade verksamheter. Under året har kommunen investerat 91 miljoner kronor. Det är framförallt Ängholmens reningsverk och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Röreviken som pengarna gått till.

Skattefinansierade investeringar

Investeringar på 15,6 miljoner har gjorts. Det är IT-utrustning och IT-system, inventarier till bland annat skolor och äldreomsorg, utrustning för säkerhet och räddningstjänst och nya bryggor på badplatser.

Låg sjukfrånvaro

Tjörns kommun har 1 177 årsarbetare. Sjukfrånvaron för Tjörns kommun är 6,8 procent för de senaste tolv månaderna.

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-15 09.29
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se