Vad tycker du om Tjörn?

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Kanske är du en av de 1200 Tjörnbor som valts ut för att svara på Statistiska centralbyråns medborgarundersökning? Vi vill veta vad du tycker om Tjörn.

Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen, miljön och tryggheten på Tjörn? Hur ser du på ditt inflytande i kommunen?

Ditt svar påverkar hur du och andra Tjörnbor kan få ett ännu bättre Tjörn i framtiden.
Tack på förhand!

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Tjörns kommun. De som får förfrågan att delta har valts ut med hjälp av statistiska metoder.

Syftet med medborgarundersökningen är att få veta hur Tjörnborna upplever sin kommun som plats att leva och bo på, hur de upplever att de kommunala verksamheterna fungerar och hur de ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-24 08.45
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se