Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,2 °C
Medelvind NE 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kommunjuristen förklarar: EU-rätten

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skrift om Utjämningssystemet blå

Under 2019 förklarar vår kommunjurist Elisabet Ahlin kortfattat de lagar som styr kommunens verksamhet. Lagom till EU-valet handlar det förstås om hur EU:s lagstiftning påverkar oss på Tjörn.

Beslut som tas i Bryssel och Stockholm påverkar oss i hög grad på lokal nivå.

På kommunen arbetar vi dagligen med att omsätta EU:s lagstiftning till service för våra invånare. Allt från avfallshantering till skolmat och näringsliv påverkas av EU.

Den svenska regeringen och riksdagen ansvarar för att nationell lagstiftning stämmer överens med EU-rätten. Kommunen kan därför utgå från att de nationella lagar och regler vi använder i sin tur följer EU:s lagar och regler. Men om det skulle visa sig att en lag strider mot EU-rätten ska kommunen följa EU-rätten, eftersom den har företräde framför nationell rätt.

Ungefär 60 procent av besluten i kommuner och landsting påverkas direkt eller indirekt av EU-bestämmelser.

Några exempel på hur olika EU-lagar och regler påverkar oss direkt är EU:s miljöregler, livsmedelstillsyn och lagar om antidiskriminering. Sedan finns det olika rekommendationer och strategier som påverkar oss mer indirekt, till exempel strategin Europa 2020 som innehåller målsättningar för sysselsättning, utbildning, klimat och fattigdomsbekämpning.

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-29 13.52
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se