Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,1 °C
Medelvind NE 2,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Eniga politiker uttalar sig om debattklimat

Närbild på hand som skriver

På torsdagens möte (21 mars) med kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt ledamöterna att göra ett gemensamt uttalande om det politiska debattklimatet.

Uttalandet lyder:

Den politiska debatten kan och ska vara livlig och på en professionell nivå. Också politisk satir kan ha sitt berättigande. På sociala medier tenderar tonläget dock ibland att gå över styr. Och när kommunens medarbetare dras in i så kallad satir försvinner poängen och kvar finns bara en dålig smak i munnen. Vi ställer oss bakom kommunchefens uttalande om respektlöshet mot kommunens tjänstepersoner. Nu är det viktigt att inte ställa verksamheter mot varandra utan låta besluten fattas i vanlig demokratisk anda.

Georg Strömbom (C), Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Björn Möller (-) fd (M), Rikard Larsson (S)

Ledamöterna i KSAU 


Sidan senast uppdaterad: 2019-03-22 13.57
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se