Är du trygg i området där du bor? Svara på vår enkät

Medborgardialog hösten 2016

Polisen tillsammans med kommunerna Tjörn, Orust och Stenungsund vill veta hur du upplever din trygghet där du bor.

Svara på enkäten

Hur upplever du din trygghet i området där du bor? Här kan du berätta om dina upplevelser.

Medborgardialog - Enkät för dig som är över 18 årlänk till annan webbplats

Medborgardialog - Enkät för dig som går i skolanlänk till annan webbplats

Vad ska medborgardialogerna leda till?

Utifrån den lokala lägesbilden tar Polisen och kommunerna fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften. Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser mellan kommun och polis.

Dina upplevelser ligger till grund för Polisens och kommunernas satsning inför 2020.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-25 08.07
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se