Almösund - Myggenäs - Almön

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Status: PåbörjadSamrådAntagen
  22/6-17/8 201024/2 2011
Foto från hamn, bild till tätortstudiens omslag för Almösund-Myggenäs-Almön

Tätortsstudien (OBS - inte detaljplan) antogs 2011-02-24 av kommunfullmäktige. Syftet med tätortsstudien är att översiktligt utreda lämpliga områden för nyexploatering och komplettering i Almösund - Myggenäs - Almöområdet. Området har goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik och erbjuder god kommunal och kommersiell service.

Området har idag en ensidig bebyggelsestruktur nästan enbart bestående av villor, och föreslås kompletteras med andra typer av bostäder. Detta är framför allt för att göra det möjligt för den åldrande befolkningen i området att bo kvar, men även för att möjliggöra för yngre att bosätta sig.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut_Kf_§28:2011.pdföppnas i nytt fönster 12.4 kB 2011-04-27 13.18
Beslut_Samhällsbyggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 95.8 kB 2011-04-27 13.18
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2015-12-17 13.49
Tätortsstudie.pdföppnas i nytt fönster 45.2 MB 2011-04-27 14.25

Övriga handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
21_punkter.pdföppnas i nytt fönster 48.5 kB 2010-06-21 20.03
Naturvärden.pdföppnas i nytt fönster 7.3 MB 2010-06-21 20.04

Workshopsammanställningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Cultural_planningfrågor.pdföppnas i nytt fönster 162.1 kB 2010-06-21 20.21
Nulägeskarta.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2010-06-21 20.21
SWOT-analys_sammanställning.pdföppnas i nytt fönster 144 kB 2010-06-21 20.21
Önskekarta.pdföppnas i nytt fönster 738.3 kB 2010-06-21 20.21
Sidan senast uppdaterad: 2019-02-15 13.27
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se