Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,8 °C
Medelvind SSE 0,9 m/s

Väg 721, väg 723 - Industrivägen, Utäng, gång- och cykelväg

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vi planerar tillsammans med Trafikverket att bygga en gång- och cykelväg längs väg 721. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 721, Storgatan, mellan cirkulationsplatsen vid väg 723 och Industrivägen i Utäng. Det finns här ett stort behov av en gång- och cykelväg eftersom gångtrafikanter och cyklister i dagsläget inte kan färdas på vägen på ett trafiksäkert sätt.

Vi bygger den 3 100 meter långa gång- och cykelvägen för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Projektet är i uppstartsskede och arbetet med vägplan har precis påbörjats.

Byggstart sker troligen under 2020.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-12 14.16
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se