Tjörns kommuns logotype
Temperatur 21,9 °C
Medelvind NW 3,1 m/s

Väg 169/714, korsningen Rönnäng - Myggenäs

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Väg 169 går mellan Myggenäs och Rönnäng tvärs över hela Tjörn. I höjd med G:a Myggenäs/Röreviken ansluter väg 714 och enskild väg från Röreviken i en fyrvägskorsning, som i dagsläget saknar både vänstersvängfält och en gång- och cykelpassage.

Med projektet kommer kapaciteten och framkomligheten öka för fordonstrafiken, och säkerheten för alla oskyddade trafikanter på vägen kommer att höjas. Planerade åtgärder i korsningen är vänstersvängfält i båda riktningarna på väg 169, en gång- och cykelpassage samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen i riktning mot Rönnäng.

Historik

En förstudie utfördes under 2012-2013 för korsningen. Trafikverket beslutade som reslutat av förstudien att projektet skulle gå vidare med att upprätta en vägplan för alternativet att korsningen utformas med vänstersvängfält i båda riktningarna på väg 169, att korsningen kompletteras med en mittrefug med passage för gående och cyklister samt att båda busshållplatslägena tillgänglighetsanpassas med plattform och anslutande gångbanor.

I slutet av 2013 påbörjades arbetet med vägplan.

Nuläge

Vägplanen finns tillgänglig för granskning mellan 18 maj - 18 juni. Se Trafikverkets projektsida, länk finns under "Mer information" till höger, för att ta del av handlingen och information om hur du inkommer med eventuella synpunkter.

Sidan senast uppdaterad 2018-05-17 16.08
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se