Tjörns kommuns logotype
Temperatur 13,7 °C
Medelvind NNE 1,8 m/s

Väg 160, Myggenäs - Sörbyvägen, gång- och cykelväg

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns kommun planerar tillsammans med Trafikverket att bygga en gång- och cykelväg längs väg 160. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 160 mellan Myggenäs centrum och Sörbyvägen i samarbete med Trafikverket.

Den cirka 1 200 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitet för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Projektet tillhör en särskild satsning på gång- och cykelvägar från Västra Götalandsregionen och Hallandsregionen där kommunerna har fått möjlighet att ansöka om att delta.

Projektet är i uppstartsskede och arbetet med vägplan har precis påbörjats.

Byggstart sker troligen under 2020.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-12 13.56
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se