Tjörns kommuns logotype
Land 2,8 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Vägmärken och trafikregler

Störst text
Stor text
Normalstorlek
bilkö

Vägmärken

Oftast finns det vägmärken som visar vilka regler som gäller. Som trafikant är man skyldig att känna till och kunna tolka och förstå våra vägmärken. Läs mer om Sveriges vägmärkenlänk till annan webbplats på Transportstyrelsens webbplats eller i vägmärkesförordningen.

Trafikregler

Det finns ett antal lagar och förordningar som styr hur vi ska uppträda i trafiken. Vissa trafikreglerlänk till annan webbplats gäller för hela Sverige och andra är lokala som gäller här i Tjörns kommun. De lokala reglerna kallas för lokala trafikföreskrifter.

Lokala trafikföreskrifter
De lokala trafikföreskrifterna för Tjörn finns samlade på Transportstyrelsens webbplats.

Trafikförordningen
Trafikförordningenlänk till annan webbplats  (SFS 1998:1276) innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Den innehåller generella regler om hur vi som trafikant ska uppträda och parkera. Reglerna som finns i Trafikförordningen är generella, vilket betyder att de gäller i hela Sverige och i normalfallet används inte vägmärken för att visa regeln.

Ett exempel på en generell regel är att på allmän plats inom tättbebyggt område får fordon inte parkeras längre än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag.

Sidan senast uppdaterad 2014-05-28 13.02

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se