Tjörns kommuns logotype
Temperatur 21,3 °C
Medelvind S 3,6 m/s

Trafikstrategi

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Under 2018 och 2019 pågår projektet ”På väg!” inom Tjörns kommun. Det handlar om trafik i stort och smått, och rymmer allt från fotgängare till färjelinjer. Projektet ska bland annat resultera i en så kallad trafikstrategi.

Vad är en trafikstrategi?

En trafikstrategi är ett planeringsdokument som beskriver kommunens inriktning i arbetet med trafikfrågor, som ett komplement till kommunens översiktsplan.

Trafikstrategin slår fast hur vägar, gång- och cykelvägar, parkeringar, busslinjer, färjor med mera bör utformas och användas för att bidra till att kommunens uppsatta mål uppfylls och vi når en hållbar samhällsutveckling.


Sidan senast uppdaterad 2018-11-09 14.03
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se