Tjörns kommuns logotype
Temperatur 21,6 °C
Medelvind S 4,0 m/s

Medborgardialog i fokusgrupper

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Hur vill du att trafiken på Tjörn ser ut i framtiden? Vilka utmaningar ser du? Vilka möjligheter? Vad tror du krävs för att vårt gemensamma trafiksystem (till exempel vägar, busslinjer, färjor) ska användas på ett effektivt, hållbart och inkluderande sätt?

Inom Tjörns kommuns arbete med kommunal trafikstrategi genomförs dialog kring olika trafikteman, bland annat genom möten i fokusgrupper. Hittills har tre möten ägt rum. I högerkolumnen hittar du sammanställningar av resultaten. Planen är att grupperna träffas totalt sex gånger under projektperioden 2018-2019.

Teman för dialogen är

  • gång- och cykeltrafik
  • kollektivtrafik och färjetrafik
  • biltrafik och parkering

Resultatet av dialogen utgör ett viktigt stöd i kommunens arbete med att ta fram en trafikstrategi.

Vad är en fokusgrupp?

En fokusgrupp är en grupp människor som samlas för att i ett gruppsamtal gemensamt fokusera på en fråga eller ett tema. Samtalet syftar till att belysa och vikta frågan ur olika synvinklar, för att klara ut dess betydelse och uppnå djupare förståelse. En moderator och en sekreterare medverkar i mötet för att främja gruppsamtalet och dokumentera resultatet.

Sidan senast uppdaterad 2019-03-04 12.14
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se