Tjörns kommuns logotype
Temperatur 14,4 °C
Medelvind --- 0,0 m/s

På väg - det handlar om trafik

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Under 2018 och 2019 pågår projektet ”På väg!” inom Tjörns kommun. Det handlar om trafik i stort och smått, och rymmer allt från fotgängare till färjelinjer. Projektet ska bland annat resultera i en så kallad trafikstrategi.

Trafik är ett engagerande ämne, som tydligt påverkar kommunens invånare, näringsidkare och besökare och som präglar de platser och miljöer vi delar. Trafiken är en förutsättning för att samhället ska hänga samman och erbjuda försörjning, utbildning, sociala kontakter, rekreation, service, handel, produktion och så vidare. Därför är det viktigt att den fungerar väl, för alla berörda. 

Dialogmöten

Dialogarbetet sker i fokusgrupper kring olika teman som berör trafik. Grupperna träffas cirka fyra gånger under projektperioden 2018-2019.

Resultatet av dialogen utgör sedan ett viktigt stöd i kommunens arbete med att ta fram en trafikstrategi.


Sidan senast uppdaterad 2018-11-09 14.02
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se