Tjörns kommuns logotype
Land 17,3 °C Hav 14,7°C
Medelvind --- 0,0 m/s

På väg - det handlar om trafik

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Under 2018 och 2019 pågår projektet ”På väg!” inom Tjörns kommun. Det handlar om trafik i stort och smått, och rymmer allt från fotgängare till färjelinjer. Projektet ska bland annat resultera i en så kallad trafikstrategi.

Trafik är ett engagerande ämne, som tydligt påverkar kommunens invånare, näringsidkare och besökare och som präglar de platser och miljöer vi delar. Trafiken är en förutsättning för att samhället ska hänga samman och erbjuda försörjning, utbildning, sociala kontakter, rekreation, service, handel, produktion och så vidare. Därför är det viktigt att den fungerar väl, för alla berörda.

Vi vill ha dina synpunkter och idéer!

  • Vad tycker du om trafiken på Tjörn?
  • Är någon trafikfråga extra viktig för dig?
    Vill du själv bidra till bra kommunikationer?
  • Nu har du möjlighet att komma med förslag, idéer och synpunkter hur bil-, cykel- och kollektivtrafiken kan utvecklas och förbättras. 

Du kan svara på enkäten till och med den 20 september.

Frågeformulär om trafiken på Tjörnlänk till annan webbplats

Fokusgrupper

Hur vill du att trafiken på Tjörn ser ut i framtiden? Vilka utmaningar ser du? Vilka möjligheter? Vad tror du krävs för att vårt gemensamma trafiksystem (till exempel vägar, busslinjer, färjor). ska användas på ett effektivt, hållbart och inkluderande sätt?

Hösten 2018 startar en dialog kring dessa frågor inom projektet ”På väg!”
Dialogarbetet kommer att ske i fokusgrupper kring olika teman som berör trafik. Grupperna träffas cirka fyra gånger under projektperioden 2018-2019. Preliminära teman är

  • arbetspendling
  • skolvägar
  • gång-/cykeltrafik
  • godstransporter.

Resultatet av dialogen utgör sedan ett viktigt stöd i kommunens arbete med att ta fram en trafikstrategi.


Sidan senast uppdaterad 2018-09-14 08.16
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se