Tjörns kommuns logotype
Land 4,3 °C Hav 13,5*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Trafikanordningsplan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Om du tänker utföra arbete i anslutning till en väg, eller om vägen måste stängas av, ska du lämna in en trafikanordningsplan. Trafikanordningsplanen ska godkännas av den som ansvarar för vägen. Det kan vara Trafikverket, Tjörns kommun eller någon av våra lokala trafikföreningar.

När arbete ska utföras på eller invid väg måste du som är entreprenör har en godkänd trafikanordningsplan. Ansökan skickas in till den som ansvarar för vägen för godkännande senast 2 veckor innan arbetet påbörjas.

Trafikanordningsplanen ska innehålla:

  • en ansökan
  • en ritning över hur vägmärken och avstängningsanordningar kommer att placeras vid arbetet.

Är du osäker på hur du ska göra? Kontakta vår trafikingenjör!

Sidan senast uppdaterad 2018-03-12 11.16
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se