Tjörns kommuns logotype
Land 17,7 °C Hav 16,1°C
Medelvind SW 5,8 m/s

Pågående arbete

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Under 2015 har Tjörn, Stenungsund och Orust kommunerna arbetat med flera parallella projekt för att utveckla den lokala infrastukturen.

Varje halvår uppdateras kommunerna status för de pågående projekten. Här nedan kan du läsa om några av de projekt som pågår.

Tåg

  • Pågående perrongförlängningar på stationer längst med Södra bohusbanan mellan Uddevalla och Göteborg kommer inom kort bidra till längre tåg, fler sittplatser och därmed fler passagerare. En ökning med 70 %.
  • Ny mötesplats Grohed byggs ut, detta gör att tågen kan mötas på spåret och det möjliggör tätare turer.

Väg 160

  • En genomförd förstudie om Nösnäsmotet inklusive trafikförsörjning Hallerna– Stora Höga är genomförd. Just nu pågår utveckling och projektering av Nösnäs samt Hallerna.
  • För trafiksituationen i Myggenäskorsningen har Trafikverket tagit fram en åtgärdsplan.

Övrigt

  • Flera nya gång- och cykelvägar håller på att läggas i samtliga kommuner.
  • En transportsstrategi håller på att tas fram inom Tjörns kommun.
  • En samhällsekonomisk studie av bro mellan Orust och fastlandet är beslutad, denna ska genomföras av Västra Götalandsregionen.
  • Orust kommun genomför nu en förstudie angående trafikutvecklingen vid Svanesund.


Sidan senast uppdaterad 2015-11-25 13.43

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Mer information

Senaste statusuppdateringen.PDF
Information från Tjörn, Stenungsund och Orust kommuner om pågående lokala infrastruktursprojekt (okt 2015)

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se