Tjörns kommuns logotype
Land -0,2 °C Hav 4,5*°C
Medelvind N 0,9 m/s

Rätt till färdtjänst

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Färdtjänsten är avsedd för personer som på grund av sitt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Funktionshindret får inte vara tillfälligt, utan ska vara bestående i minst 3-6 månader. 

Du kan inte få färdtjänst på grund av att allmänna kommunikationer saknas, är dåligt utbyggda eller att tiderna inte passar. 

Rätt till färdtjänst kan inte grundas på bristande förmåga att framföra eget fordon. 

Det är inte enbart en persons funktionshinder som avgör om rätt till färdtjänst föreligger, utan också vilka möjligheter han eller hon har att använda allmänna kommunikationer. Detta påverkas i sin tur av i vilken utsträckning den allmänna kollektivtrafiken är anpassad för personer med funktionshinder.

Färdtjänst beviljas av den kommun där man är folkbokförd

Ett färdtjänsttillstånd kan förenas med individuella föreskrifter och villkor, till exempel:

  • beviljas endast på vissa sträckor om sökanden delvis kan nyttja allmänna kommunikationer eller
  • till och från busshållplats om sökanden kan resa med allmänna kommunikationer men har svårt att ta sig till hållplatsen.
Sidan senast uppdaterad 2014-05-28 10.10

Kontaktuppgifter

Färdtjänsthandläggare
0304-60 13 40
helena.stahre@tjorn.se

Mer information

Lag om färdtjänstlänk till annan webbplats
(SFS 1997:736).
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se