Tjörns kommuns logotype
Land -0,1 °C Hav 4,5*°C
Medelvind N 0,4 m/s

Kollektivtrafik

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är sedan januari 2010 kollektivtrafikmyndighet i Västra Götalands län. Frågor som rör exempelvis kollektivtrafikens långsiktiga utveckling, strategier för biljettsystemen eller miljö och tillgänglighet hanteras av politikerna i Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd.

Västra Götalandsregionen är beställare och Västtrafik är utförare. Som ett av Västra Götalandsregionens bolag gör Västtrafik verklighet av kollektivtrafiknämndens övergripande mål, visioner och strategier.

All trafik upphandlas av Västtrafik i konkurrens. Utöver den kollektivtrafik som bedrivs av Västtrafik kan kommersiella aktörer komplettera linjeutbudet. En viktig förutsättning för att nå det övergripande målet med en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken är att alla aktörer strävar mot samma mål. Samhällsbyggnad och kollektivtrafikens utveckling måste gå hand i hand. Här har kommunerna en nyckelroll.

För att göra kommunerna delaktiga och ge möjlighet till påverkan av kollektivtrafikens inriktning har ett regionalt samt fyra delregionala kollektivtrafikråd etablerats. Det regionala kollektivtrafikrådet är en mötesplats för kommun- och regionpolitiker, och de delregionala råden ett forum kring kollektivtrafikfrågor för kommunpolitiker i respektive delregion.

Sidan senast uppdaterad 2013-10-25 14.43
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se